Egyszerűsített eljárások - FELHÍVÁS HITELEZŐK RÉSZÉRE! - 2017.

FELHÍVÁS A HITELEZŐK RÉSZÉRE !

Tisztelt Hitelezők !

A felszámoló szervezet tájékoztatja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat, hogy az alábbi folyamatban lévő felszámjolási eljárásokat a Csődtv. 63/B.§.-a alapján egyszerűsített eljárással kívánja lezárni, ezért felhívjuk az érintetteket, hogy az egyszerűsített eljárással kapcsolatos észrevételeiket 15 napon belül a felszámoló felé tegyék meg, vagy ha tudomásuk van adós bárhol fellelhető vagyonáról azt a felszámoló felé jelezzék ! Csődtörvény 63/B. § (1) Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló - az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

F.A. cég neve Cégforma   Ir.szám Város Utca, házszám Cégjegyzékszám Felszámolás kezdete Felszámolóbiztos Levelezési címe:
CENTIMPREX Közép-Európai Kereskedőház Kft. Kft fa 1154 Budapest Szerencs u. 190. 01 09 699178 2013.06.10. Lajkó Andrea 1158 Budapest, Uzsoki út 48. I.4.
Epona-Lovasklub Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. Kft fa 2066 Szár 075. hrsz. 07 09 008632 2014.02.24. Lajkó Andrea 1161 Budapest, Uzsoki út 48. I.4.
A VÁROS RITMUSA Kft. Kft fa 3300 Eger Trinitárius u. 1. 10 09 030121 2015.03.02. Lajkó Andrea 1162 Budapest, Uzsoki út 48. I.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0