Kezdőlap

AMIT A HUNYADI VÁLSÁGMENEDZSER ÉS FELSZÁMOLÓ ZRT ÖNNEK KÍNÁL:

 

1.) FEDEZETÉRTÉKELÉS, KÖVETELÉSKEZELÉS, KÖVETELÉSMINŐSÍTÉS, KÖVETELÉSBEHAJTÁS, RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE :

HITELINTÉZETEK KOCKÁZATÁNAK MINIMÁLISRA CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A HITELFELVETŐ HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÉKAINAK ÉRTÉKELÉSE !

 • Igazságügyi  szakértő áll rendelkezésre a hitelek biztosítására felajánlott eszközök fedezetértékének a megállapítására.
 • Megbízási szerződéssel a partner által rendelkezésünkre bocsátott ügyfélköri állomány kötelezettségeinek behajtása, jogi képviselettel. Adósok kockázatelemzése, kockázati tényezők feltárása, követelés minősítése

Megbízás díja: Eredményes behajtás esetén 15%+ÁFA sikerdíj, valamint költségelőleg  2 M Ft követelésig 2%,  2 M Ft követelés felett 1% behajtási költségelőleg utólagos  elszámolással.

 

2.) HITELEZŐI KÉPVISELET A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOKBAN:

NE HAGYJA, HOGY A FELSZÁMOLÓ  GAZDÁLKODÁS HELYETT  „GARÁZDÁLKODJON” AZ ADÓS VAGYONÁVAL !!! FELÜGYELJE A FELSZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGÉT, CSAK AKKOR VAN ESÉLYE ARRA, HOGY HITELEZŐI IGÉNYÉBŐL VALAMI IS MEGTÉRÜLJÖN !!

 • Meghatalmazással hitelezők képviseletének ellátása, hitelezői igény bejelentése, képviselet a felszámoló előtt az eljárás végéig.  (FELSZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENÖRZÉSE, KIFOGÁSOK ELŐTERJESZTÉSE, FELSZÁMOLÁSI MÉRLEGEK ELLENÖRZÉSE)

Megbízás díja: A hitelezői igény 2%-a, de minimum 25.000.-Ft, maximum 250.000.- Ft+ÁFA. Kifogások előterjesztése és képviselet ellátása esetén 4 E Ft+ÁFA/óra.

 

3.) A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS KÉPVISELETE A FELSZÁMOLÓ, A BÍRÓSÁG A NAV ÉS A HITELEZŐK  ELŐTT:

A FELSZÁMOLÁS KEZDŐ NAPJÁTÓL A CÉG FELETT A RENDELKEZÉSI JOGOT A FELSZÁMOLÓ GYAKOROLJA !! A TULAJDONOSOKNAK RENDELKEZÉSI JOGA ETTŐL A NAPTÓL  KORLÁTOZOTT ! (Kivéve a hitelezőkkel történő  egyezség megkötését !!)

KÖZREMŰKÖDÉSÜNK HATÉKONYSÁGA ÉS A VÁLSÁGMENEDZSELÉS SIKERE NAGYMÉRTÉKBEN FÜGG ATTÓL, HOGY A FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL FENYEGETŐ HELYZET BEKÖVETKEZÉSEKOR, MÁR AZ ELSŐ FELSZÁMOLÁSI KÉRELEM BEÉRKEZÉSE ELŐTT KÉRJÉK HOZZÁÉRTŐ SEGÍTSÉGÜNKET!! NE VÁRJA MEG A FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT !!

 • A Csődtv. 31.§.-ában foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szakmai segítségnyújtás, felszámolóval történő kapcsolattartással.
 • A felszámoló felé benyújtandó iratok összeállítása: tevékenységet lezáró mérleg elkészítése előtt a könyvelés rendbetétele, tevékenységet lezáró mérleg elkészítése. Környezetvédelmi nyilatkozat és egyéb felszámoló által kért nyilatkozatok megtételéhez segítségnyújtás.
 • A tevékenység lezárásához kapcsolódóan a NAV átfogó ellenőrzést rendel el, mely a felszámolás alatt szakmai és személyi kontroll nélkül zajlik, tekintettel arra, hogy már a felszámoló képviseli a társaságot, de nem érdeke a NAV ellenőrzés kontrollálása.    Az ellenőrzés megállapításai (adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék) a későbbiekben az adós társaság mögöttes felelősségű tagjainak, volt vezető tisztségviselőinek is kárt okozhat, de akár a hitelezők megkárosítását is eredményezheti,  hiszen a felszámoló a hitelezőket a Csődtv. 57. §. (1) bekezdésében foglalt sorrend szerint elégíti ki a vagyonból, mely sorrendben a NAV a hitelezőket megelőzheti. Abban az esetben viszont, ha a felszámolás úgy zárul, hogy a NAV-nak a követelése nem kerül kiegyenlítésre a mögöttes felelősséggel  rendelkező tagok kerülhetnek veszélybe. A fentiek elkerülése érdekében vállaljuk, hogy figyelemmel kísérjük a NAV  ellenőrzést,  annak eredményeként elkészült jegyzőkönyvben foglaltakat kontrolláljuk és lehetőség esetén a megállapításokat cáfoljuk.
 • Egyezség a felszámolási eljárásban: A felszámolási eljárásban a hitelezőkkel történő egyezség megkötésének is helye van, melynek során képviseljük adóst a hitelezők a felszámoló és a bíróság előtt, segítséget nyújtunk a  bírósághoz benyújtandó fizetőképesség helyreállítását tartalmazó program és a hitelezők kielégítésére vonatkozó egyezségi javaslat összeállításához.

Megbízás díja: Az ügy bonyolultságától, mérlegfőösszegtől, iratmennyiségtől, függően megállapodás alapján + eredményes egyezség esetén sikerdíj.

 

 

4.) FENYEGETŐ FIZETÉSKÉPTELENSÉG ESETÉN VÁLSÁGMENEDZSELÉS, REORGANIZÁCIÓS JAVASLAT KIDOLGOZÁSA, CSŐDELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE:

ÁTMENETILEG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE !! A GAZDASÁGI VÁLSÁGBÓL AZ ELADÓSODOTTSÁGBÓL KIVEZETŐ UTAT ÉS A HATÉKONY MEGOLDÁST  MI  MEGTALÁLJUK !!

 

 • Cég átvilágítás, javaslatok kidolgozása a fizetésképtelenség elkerülésére. 
 • Csődeljárás előkészítése az eredményes csődegyezség érdekében,
 • csődeljárásban képviselet a vagyonfelügyelő és a hitelezők előtt,
 • reorganizációs terv elkészítése,
 • hitelezőkkel történő egyezségi tárgyalások lefolytatása, egyezségi ajánlat kidolgozása.
 • Sikertelen csődeljárás esetén a vállalkozás felkészítése a felszámolási eljárásra.

Megbízás díja: Az ügy bonyolultságától függően, mérlegfőösszegtől, iratmennyiségtől, költségektől függően megállapodás alapján + eredményes csődegyezség esetén sikerdíj.

 

5.) VÉGELSZÁMOLÁSOK TELJESKÖRŰ BONYOLÍTÁSA:

HA A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET NEM FIZETÉSKÉPTELEN ÉS ELHATÁROZZA JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSÉT, A GAZDASÁGI ÉLETBŐL TÖRTÉNŐ KIVONULÁSÁT  VÉGELSZÁMOLÁSNAK VAN HELYE !!

 • Vállaljuk a jogutód nélküli megszűnésüket elhatározó társaságok végelszámolásának teljes körű lebonyolítását.
 • A végelszámolás megkezdése előtti átvilágítás, a buktatók elkerülése, azaz annak érdekében, hogy a társaság végelszámolással megszüntethető legyen.
 • Amennyiben az átvilágítás eredményeként megállapítható, hogy a társaság végelszámolással nem szüntethető meg (kötelezettségeinek maradéktalan kiegyenlítésére elegendő forrás nem áll rendelkezésre) a gazdasági életből történő kivezetés egyéb formáira vonatkozó tanácsadás, illetőleg megbízás alapján a cég képviseletének ellátása a bíróságok, hitelezők,  a felszámoló és a hatóságok előtt.

Megbízás díja:  Az ügy felmérését követően megállapodás alapján

 

6.) KÖNYVELÉS , BÉRSZÁMFEJTÉS, MUNKAÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA, KÖNYVVIZSGÁLAT, JOGI KÉPVISELET:

A FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ ADÓTÖRVÉNYEK NYOMON KÖVETÉSE AZ ÜZLETI ÉLET EGYIK FONTOS KRITÉRIUMA !  A KÖNYVELÉS KISZERVEZÉSE ADÓJOGSZABÁLYOKBAN JÁRTAS, KÖNYVELŐKKEL, KÖNYVIZSGÁLÓKKAL ÉS JOGÁSZOKKAL RENDELKEZŐ CÉGHEZ JELENTŐS MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZHET EGY VÁLLALKOZÁSNAK !

 • Társaságok teljes körű könyvelése, szerződéssel és  felelősségbiztosítással.  Ügyfelek helyett eljárunk a hatóságoknál, naprakész információkkal munkánkért garanciát és felelősséget vállalunk.
 • Bérszámfejtés, munkaügyi feladatok ellátása
 • Adótanácsadás
 • Társaságok könyvvizsgálata.
 • Jogi tanácsadás
 • Peres eljárásokban jogi képviselet ellátása.

Megbízás díja: Az ellátandó feladat jellegétől, nagyságától  függően megállapodás alapján.

 

7.) VAGYONÉRTÉKELÉS, ÁTALAKULÁS:

VÁLLALKOZÁSA ÜZLETI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA, VAGYONLELTÁR,  GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA ESETÉN VAGYONMÉRLEG KÉSZÍTÉSE, AUDITÁLÁSA, A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI FORMÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSA !

 • Vagyonértékelő igazságügyi szakértőnk közreműködésével ingó, ingatlan vagyon, immateriális javak vagyonértékelése.
 • Könyvvizsgálónkkal vagyonmérleg auditálása
 • Gazdálkodási formaváltás, cégátalakítás, (beolvadás, szétválás, egyesülés, új társasági forma)
 • átalakulási mérleg készítése.

Megbízás díja: Felmérést követően megállapodás alapján.

 

8.) ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYOK KÉSZÍTÉSE:

 • A 176/2008 Kormányrendelet, valamint a 40/2012 BM rendelet értelmében új épület építése esetén, továbbá a meglévő épület eladásakor az értékesítésre kerülő ingatlanok esetében kötelező energetikai tanúsítványt készíteni.  Ezeket a tanúsítványokat energia tanúsítási, energia auditori szakértőnkkel  elkészíttetjük.

Megbízás díja: Felmérést követően megállapodás alapján.

 

9.) MÉLYÉPÍTÉS

 • tereprendezés
 • úttervezés (út, kerékpárút, térburkolás, aszfaltkeverő telepek)
 • vízellátás (közüzemi hálózatról, mélyfúrású kúttal)
 • szennyvízcsatornázás (gravitációs és nyomás alatti, szennyvízkezelés)
 • csapadékcsatornázás (nyílt- és zárt rendszerű)
 • vízrendezés (vízfolyások, medrek rendezése)
 • környezetvédelem (hulladéklerakó, hulladékudvar, komposztáló, rekultivációk)
 • sportpályák (tenisz, kosárlabda, kézilabda, labdarúgó pályák --- salakos, aszfalt, füves, műfüves, rekortán)
 • mezőgazdasági létesítmények (állattartó telepek, mg. utak, vágóhidak, szárítók....)

Megbízás díja: Felmérést követően megállapodás alapján.

 

 

10.) ISO MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉHEZ SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉS:

 • ISO minősítés megfelelősége érdekében szakmai előkészítés, a gazdálkodó szervezetben szükséges átalakításokra javaslattétel és az átalakítások megszervezése, a megfelelőségi vizsgálatok és azzal kapcsolatos adminisztráció elvégzése.
 • Minőségügyi kézikönyv elkészítése
 • Belső auditori feladatok elvégzése és jelentések készítése

Megbízás díja: Felmérést követően megállapodás alapján.

 

A fentiekben ismertetett tevékenységek általános központi ügyintézésének  helye:

HUNYADI ZRT Szegedi Iroda

6724 Szeged, Hétvezér u. 7-9.

Tel/fax: 62/458-153

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Személyes megbeszélés egyeztetett időpontban budapesti irodánkban is folytatható:

HUNYADI ZRT Budapesti Iroda

1145 Budapest, Uzsoki utca 48. I/4.

Tel: 1/445-0088

Fax:1/445-0089

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

huende