Bemutatkozás

"HUNYADI" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Társaságunk jogelődje a "HUNYADI" Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft (Nyíregyháza Katona J.u.7.) 1994. január 15.-én alakult 2 millió forint jegyzett tőkével. Tevékenysége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felszámolások és végelszámolások bonyolítására korlátozódott.

1997. augusztus 11.-én tulajdonosok megváltozása miatt a cég székhelye Budapestre került áthelyezésre. Még ebben az évben a törzstőke összege 50 millió forinttal megemelésre került és a társasági forma 1997 december 12.-én részvénytársaságra változott.

A részvénytársaság tulajdonosi szerkezete alapításkor: 100%-ban magánszemélyekből állt, 2006. év elején a tulajdonosi szerkezet részben megváltozott, egy társaság és jelenleg két magánszemély birtokolja a részvényeket.

Tulajdonosi összetétel:

Társaságunk jelenlegi tagjai: HAVÁR OFFICE Center Kft, valamint két magánszemély 22,5 és 10%-os részvénycsomaggal.

Társaságunk tagja a Felszámolók Országos Egyesületének és alapító tagja a Magyar Birtokvédelmi Szövetségnek. A felszámolók névjegyzékében a 43. sorszám alatt szerepel, továbbá felvételre kerültünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt végelszámolói szakértői Névjegyzékébe. Jogászok, közgazdászok, könyvvizsgálók, és adószakértők állnak munkaviszonyban, valamint megbízási jogviszonyban bírósági szakértőket alkalmazunk az ingatlan és ingó vagyontárgyak felszámolási vagyonértékének meghatározására.

A "HUNYADI" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyike a legnagyobb tapasztalatú magyar tanácsadó és felszámoló cégeknek.
A felszámolási és végelszámolási eljárások bonyolításán túlmenően végeztünk cégátvilágításokat, szervezetfejlesztési, átalakulási javaslatokat dolgoztunk ki különféle társaságok részére.

Részvénytársasággá történt átalakulásunkat követően, 1997. augusztus 11.-től a bíróságoktól egyre több kijelölést kapunk a felszámolási és végelszámolási feladatok lebonyolítására. Szinte minden megyéből és a Fővárosi Bíróságtól is kaptunk folyamatosan megbízásokat.

A 4500 darabot meghaladó felszámolási, illetve végelszámolási eljárásból az eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság és kulturális területen egyaránt tevékenykedtek. Évente hozzávetőleg 350-400 ügyet zárunk le.

A felszámolói tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a reorganizációs lehetőségekre. Amennyiben a felszámolás alatt álló társaságok tevékenységét gazdaságosan tovább lehet folytatni a működtetését megvalósítjuk, valamint támogatjuk a törvény által biztosított lehetőségeinknek megfelelően a hitelezőkkel történő egyezség megkötését is.

A legnagyobb folyamatban lévő felszámolási eljárásaink a Hajdú-Bét Baromfiértékesítő és Feldolgozó Rt 10 Milliárd forint, AGROBUDA Kereskedelmi, Szolgáltató, Ipari Kft 671 Millió forint, Építő- és Gépipari Szövetkezeti RT (ÉGSZÖV RT) 653 Millió forint, Oázis Termálfalu Építőipari Szolgáltató Kft 600 Millió Ft, Március 15. tér Projekt Kft 1 milliárd Ft, BAUCONT Építőipari Zrt 1 milliárd Ft, Műbútor Ipari ZRT 165 M Ft, Siófoki Építő Konzorcium Kft 144 M Ft továbbá a Z-Építőmester Kft mely 59 M Ft könyv szerinti vagyonnal rendelkezik.

Sikeresen lezártuk a Pharmafontana Gyógyszerészeti Rt felszámolását is, ahol a felszámolás során 1,1 Milliárd forint értékű vagyont osztottunk fel a jelzálogjoggal biztosított követelések jogosultjai között. Sikereink között említjük meg az E.M.E. Irodaház Kft felszámolását, ahol a hitelezők teljes köre 100%-ban kielégítésre került, a maradék vagyonból a társaság tulajdonosai is részesültek. Eredményesnek könyveljük el a Hajdú-Bihar Megyei Dél Nyírség Kft felszámolását is, ahol a felszámolás kezdetén meglévő 97 Millió forintos könyv szerinti vagyonnal szemben a tevékenység folytatásának eredményeként 110 Millió forint került a hitelezők között felosztásra. Az Operatív Lízing Rt felszámolása során a nyitómérlegben szereplő 803 Millió forint vagyonból 615 Millió forint a hitelezők között került felosztásra.

A "HUNYADI" ZRT a minőségi munkavégzés mellett elkötelezett szervezet. Legfontosabb célunk, hogy a felszámolási tevékenységet a megbízó bíróságok igényei szerint a törvényi előírásoknak megfelelően, kiváló minőségben és határidőre, ellenőrzötten és dokumentáltan végezzük.

2002. szeptember 1.-től ISO minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő szabályozás szerint dolgozunk. Irányítási rendszerünk az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek felel meg. Tanúsítónk az SGS United Kingdom Ltd. évente végez társaságunknál felülvizsgálatot a szabvány által előírt követelmények betartásának ellenőrzése érdekében.

Az ISO 9001:2008 irányítási rendszer tanúsítványunk 2015. január 8.-ig érvényes, ekkor kerül sor a 3 évente esedékes megújító auditra.

A "HUNYADI" ZRT közel 15 évet meghaladó felszámolói tapasztalattal sokoldalú felkészültséggel és jó együttműködési készséggel vállalkozik egyéb tevékenységei mellett válságmenedzselésre, cégátvilágításra és szervezetfejlesztésre, felszámolási és végelszámolási feladatok ellátására.

huende