Balatonfelvidéki Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet „fa”

Balatonfelvidéki Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet „fa”

INTERNETES HIRDETÉS VI.

Ajánlatok benyújtási határideje: 2018.11.30.

 

A „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4.), mint felszámoló (továbbiakban: felszámoló vagy kiíró) a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Cstv.) 49. § (1) bekezdésben foglaltak alapján INTERNETES HIRDETÉS, MINT AZ ÉRTÉKESÍTÉS EGYÉB NYILVÁNOS FORMÁJA KERETÉBEN értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló Balatonfelvidéki Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet (8271 Mencshely, Kossuth u. 20., Cg. 19 02 000634 továbbiakban: eladó vagy adós) tulajdonát képező alábbi ingatlanokat (együttesen és külön is pályázható):

 

  1. Vöröstó belterület 105/6 hrsz. alatti, kivett út megjelölésű, 1168 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (adó- és értékbizonyítvány szerinti értéke 116.800.- Ft)

Hirdetési irányár: 70.000.- Ft

 

  1. Mencshely külterület 0103/2 hrsz. alatti, kivett árok megjelölésű, 1598 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (adó- és értékbizonyítvány szerinti értéke 159.600.- Ft)

Hirdetési irányár: 80.000.- Ft

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. november 30.

Az ajánlatok beküldésének helye: „HUNYADI” Zrt. 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4.

Az értékesítésre meghirdetett eszközök megtekintése: az ingatlanok bárki számára megtekinthetők

Az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról a felszámoló az ajánlattevőket írásban értesíti.

Az elfogadott ajánlatot tett társasággal/magánszeméllyel a felszámoló a pályázat benyújtását követő 15 napon belül az adásvételi szerződést megköti. A vételárat átutalással kell megfizetni az elfogadott ajánlatban foglaltak szerint.

Vételárat terhelő ÁFA fizetési kötelezettség: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 86 § (1) j) pontja alapján az ingatlanértékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

Garanciavállalás: A meghirdetett ingatlanokat a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, azok per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38. § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságát kizárja.

Egyebek:

a.) Az elővásárlási joggal rendelkezők – a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (2) bekezdése alapján – elővásárlási jogukat kizárólag a jelen eljárásban gyakorolhatják oly módon, hogy a felszámoló részére az ajánlatok benyújtására megszabott határidő lejártáig dokumentumokkal igazolják elővásárlási joguk fennállását. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.

b.) Az eljárással, a vagyonnal kapcsolatos további információt a 30/519 6876 vagy az 1/445 0088 hívószámú telefonon Lajkó Andrea felszámolóbiztostól lehet kérni.

c.) A jogorvoslati lehetőséget elsődlegesen az 1991. évi XLIX. tv. 49. §. (5), (6), valamint az 51. §-a biztosítja.

huende